Henrique van Putten

De beelden van Henrique van Putten (1977) zijn gemaakt van gemengde materialen, maar altijd met textiel als basis. Daarnaast maakt zij wandkleden en aquareltekeningen op papier. Kenmerkend voor haar beeldend werk is het verhalende en associatieve karakter en de opbouw uit figuratieve en kleurrijke beeldelementen. Dierfiguren staan hierin centraal. Deze dieren fungeren als een soort hedendaagse fabelwezens die uitdrukking geven aan de menselijke driften of hebbelijkheden en laten de mens als het ware in de spiegel kijken. Deze spiegel zou kunnen werken als loutering en uiteindelijk als troost.

The sculptures of Henrique van Putten (1977) are made of mixed materials, but always with textile at the base. She also makes tapestries and watercolor drawings on paper. Her work typically tells a story with a strong associative character and is built up out of colorful visual elements. Animals play a significant role in her work.These animals act as a kind of contemporary fabel creatures that express human passions and mannerisms and let man, as it were, look in the mirror. This mirroring could work as a purification and in the end towards comfort.