Carolien Wissing

Carolien Wissing (Aalten NL, 1976) is een kunstenaar/schilder die het gebied in beeld brengt waar het menselijk ingrijpen eindigt en de natuur begint. Een brug slaan tussen het surrealistische en het aardse, op zoek naar een symbiose tussen mens en natuur op een abstracter niveau. Haar werk viert onze verbinding met de natuur, om ons te helpen herinneren wie we zijn en waar we geworteld zijn.

Carolien Wissing (Aalten NL, 1976) is an artist/painter who depicts the area where human intervention ends and nature begins. Building a bridge between the surreal and the earthly, looking for a symbiosis between man and nature on a more abstract level. Her work celebrates our connection with nature, to help us remember who we are and where we are rooted.