Marianne Dijkstra

Marianne Dijkstra schept met haar schilderijen nieuwe werelden waarin mens, dier en natuur in oneindige verbinding zijn met elkaar. In elke verbinding leeft een complexiteit aan betekenissen, waarin niets losstaat van elkaar. Het zichtbare en onzichtbare is verweven met de magie van het leven, en Marianne doet een poging  om dit te verbeelden.

Marianne Dijkstra creates with her paintings new worlds in which men, animal and nature are in infinite connection with each other. In every connection lives a complexity of meanings, in which nothing is separate from each other. The visible and invisible is woven with the magic of life, and Marianne tries to imagine this.